Hướng Dẫn âm Nhạc Qua Các Thời kỳ

€20,95
الشحن عند متابعة عملية الشراء.
النوع

Kỷ nguyên của âm nhạc Cổ iển đã kết thúc hơn một thế kỷ trước ؛ tuy nhiên، những ảnh hưởng của nó vẫn đóng một vai trò quan trọng cho on tận ngày nay. Làm thế nào mà phong trào này được phát hành؟ Những người chơi chính là ai؟ ما رأيك في اختيار هذا الأمر؟ Cuốn sách này thảo luận về những cột mốc quan trọng trong thời đó và cách nó kết nối với thế hệ chúng ta ngày nay.

    الحصول على٪ شنومك إيقاف

    عند الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا